Fanny Malmborg

Copywriter i Västerås som jobbar på Qliro i Stockholm. Tidigare höll jag till på Stockholmsmässan och innan det spenderade jag några år på en mindre kommunikationsbyrå som idag inte längre finns kvar. Som copy även då. Mitt främsta fokus ligger idag på ux-copy, men med en kandidatexamen i textdesign har jag en bred grund att stå på. Skriver allt som skrivas kan: korta texter, långa texter, reklamtexter, informativa texter, storytelling-texter och lättlästa texter – bara för att nämna några. När jag inte skriver lyfter jag skivstång och gör annat som hör crossfit till. Utmaningar får mig att växa och jag älskar att testa mina gränser, såväl i yrkeslivet som på fritiden.

multia-iconmultia-icon
ENGLISH

I’m a Västerås based copywriter who currently work at Qliro (in Stockholm). Earlier I worked at Stockholmsmässan and before that I spent a couple of years at a small communication agency which unfortunately no longer exists. Today I’m mostly writing ux copy, but since I have bachelor’s degree in text design I can handle a lot of different tasks. I write everything that comes in my way, for example: short texts, long texts, advertising texts, informative texts, storytelling-texts and easy-to-read-texts. When I don’t write I’m lifting barbells and doing other crossfit related stuff. Challenges makes me grow, and I love to try out my limits, both att work and in my everyday life.