Fanny Malmborg

Copywriter i Västerås som sedan maj 2017 jobbar på Stockholmsmässan. Tidigare höll jag till på kommunikationsbyrån Mandoly där jag hade praktik hösten 2014 och blev kvar till våren 2017 då det bestämdes att byrån skulle avvecklas. Med en kandidatexamen i textdesign har jag en bred grund att stå på. Skriver allt som skrivas kan: korta texter, långa texter, reklamtexter, informativa texter, storytelling-texter, säljande texter, lättlästa texter, redaktionella texter – bara för att nämna några. När jag inte skriver lyfter jag skivstång och gör annat som hör crossfit till. Utmaningar får mig att växa och jag älskar att testa mina gränser, såväl i yrkeslivet som på fritiden.

multia-iconmultia-icon
ENGLISH

Fanny Malmborg, a Västerås based copywriter. Since May 2017 I work at Stockholmsmässan. Before that, I spent my days at Mandoly, a communication agency where I started as an intern in autumn 2014 and stayed at until spring 2017, when it was decided that it should close. With a bachelor’s degree in text design I can handle a lot of different tasks. I write everything that comes in my way: short texts, long texts, advertising texts, informative texts, storytelling-texts, selling texts, easy-to-read-texts, editorial texts — just for mention a few examples. When I don’t write I’m lifting barbells and doing other crossfit related stuff. Challenges makes me grow, and I love to try out my limits, both att work and in my everyday life.